EN (GB)

Para Saan Ang Mga Pagsubok?


Isang tanong na mahirap bigyan ng tiyak na kasagutan. Alamin natin kung para saan ba talaga ang mga pagsubok, bakit natin ito kailangang harapin sa buhay natin bilang tao.