EN (GB)

AYUDA


Hindi sapat na busog lang tayo sa ating pisikal kailangan din natin ng sustansyang spiritual