EN (GB)

Phải chăng mọi tôn giáo đều hướng ta đến với Chúa?