EN (GB)

المسيح اتولد ليه؟


A look through the whole bible starting Adam till the coming of Jesus.

يسوع جاء ليعطي حياة ونور لكل محتاج. عمانوئيل جاء. هل لازلت تسأل أين هو؟

المسيح اتولد ليه؟


The narration

The narration is like a poem with a ryhm