EN (GB)

ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ


ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ, ਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ