EN (GB)

ਆਦੀ


ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਸੁੰਨੇਪਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ?