EN (GB)

Aking Tagapagligtas


Lagi natin naririnig ang Pangalang "Hesus" pero sino ba talaga Siya sa buhay natin? Ito ay isang awiting nilikha para sa ating manlilikha, walang iba kundi si Hesus ating Diyos at Tagapagligtas.

Aking Tagapagligtas