EN (GB)

Halaga Ng Buhay


Minsan napa-isip ka ba kung ano talaga ang kabuluhan ng buhay ng isang tao? Bakit ba tayo nilikha? Para saan at para kanino?

Halaga Ng Buhay