EN (GB)

Tracts


Kahit sa napaka-imposibleng bagay\sitwasyon mangyayari pa rin ang plano sayo ng Diyos. Hindi ka lang Niya tuturuan magbasa ituturo pa Niya kung sino ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay.

Tracts